Приобретите тест-полоски в магазине diamag.com.ua Диамаг - постоянное наличие при лучше цене!

Welkom

Béste minse, Spoeëkejaegers , groeët en klein en alle anger vastelaovundj veerders, welkom op dees site. 

 

        

    

 Vastelaovundj 2021 ?????????

 Bèste Spoeëkejaegers,

Door de corona-pandemie en de dao-aan verbonje maotregele die door de Overheid zeen vastgesteldj, wille wae uch laote weîte wi-j wae dînke euver wi-j de vastelaovundj in ut Spoeëkelandj in 2021 geveêrdj kan waere en waat wae inmiddels hebbe beslote.

Wae, as bestuur, hebbe in elk geval beslote om geine prins van 2021 oet te rope.

D’r  zal dus gein prinsenbal 2021 waere gehaoje.

Auch zal d’r veur 2021 geine jeugdprins en jeugdprinses waere oetgerope.

De jônges en maegtjes van groep 8 van schooljaor 2020/2021 moge waal mèt lote veur jeugdprins en jeugdprinses veur ut jaor 2022.

Waat betreftj de angere activiteite, de boônte aovundje, jeugd boônte middig, prinseresepsie, jeugdaovundj, boorebroeloft en de optocht, dînke wae det zoeëlang de óngerhalve maeter maotregel geldj auch dees activiteite gein doorgang kinne vînge.

De verwachting is det in september alle vastelaovundj-vereiniginge ein definitief besloêt zulle neeme.

Indj augustus is d’r ein gezamelik euverlék mèt alle vastelaovundj-vereiniginge van de Gemeindje Wieërt en Neewieërt.

Ondanks alles hebbe wae binne os vereiniging koomendj vastelaovundj-sezoen aevegood ein aantal jubilarisse.

Wie en wannieër wae hun in ut zónnetje zétte, weite wae auch nog neet. 

De jubilarisse in 2021: 

2 x 11 jaor

   •  Reneé Stribos

1 x 11 jaor

   •  Lars Beerens

   •  Ruud van Eerd

   •  Jeroen Ingeveld

   •  Stefan Kessels

   •  Adri van Meel

   •  André Puts

 

Blieftj Gezondj!!!

ALAAF

V.V. De Spoeëkejaegers