Приобретите тест-полоски в магазине diamag.com.ua Диамаг - постоянное наличие при лучше цене!

Welkom

Béste minse, Spoeëkejaegers , groeët en klein en alle anger vastelaovundj veerders, welkom op dees site. 

         

Wae hebbe dit jaor toch eine prins oetgerope, ut is Prins Spoeëk 1e 

   Heej onger kintj gae de oetroping en ut veurlaeze van de proclemasie door de prins zeen

  

YOUTUBE: oetroping en proclemasie Prins Spoeëk 1e

Béste Spoeëkejaegers,

Net as alle anger vastelaovundjvereiniginge kinne auch wae oos activiteite in ut Spoeëkelandj dit sezoen neet door laote gaon.

Wae haaje un alternatief programma klaor ligge, mer door de lockdown hebbe wae dit auch groeëtedeils in de prullebak kinne goeze.

Gezoôndjheid is ut aller belangriekste.

Dit jaor dus:  geine prins, prinses en hun adjudanten                                           geine jeugdprins en gein jeugdprinses

                              gein Boônte Aovundje en gein Jeugd boônte middig             geine senioremiddig

                              gein prinseresepsie                                                                                    gein Boôrebroeloft

                              gein vastelaovundj-Deenst in de kerk                                             geine optocht en gein spoeëk verjaage

Dus geine vastelaovundj op straot of in kefee Plexat en auch neet in oos Spoeëke-peliês.

 

DAORUM BRINGE WAE EIN BITJE VASTELAOVUNDJ BEEJ UCH THOES !!!

In de linkerkolom, heej naeve, zeetj gae de rubriek: Vastelaovundj 2021, bringe wae beej uch thoes.

Kliktj dao op en dan zeetj gae dao onger 3 anger rubrieke:

-          Ivo Niehe Spoeëke Show, kliktj heej op en gae kintj dan ein aantal filmkes bekieke van Ivo Niehe dae interviews hultj, beej en met bekindje spoeëkejaegers.

-          Boônte Aovundj Archief, kliktj heej op en gae kintj dan nao aoj optraejes oet boônte aovundje van vreuger kieke.

-          Anger zake, kliktj heej op, heej kan vanalles en nog wat koome te staon.

 

Wae hoope det wae heejmét ut vastelaovundjs-geveul beej uch toch ein bitje werm kinne haoje.

 

Auch de jubilarisse van dit jaor kinne wae tiêdes dit vastelaovundj-sezoen neet huldige.

Wae gaon hun later in ut jaor op ein anger gepasj moment in ut zónneke zétte.

De jubilarisse in 2021 zeen:

2 x 11 jaor      Reneé Stribos

1 x 11 jaor      Lars Beerens, Ruud van Eerd, Jeroen Ingeveld,

Stefan Kessels, Adri van Meel en André Puts.

  

Völ kiêkplezeer op oos website en Blieftj Gezoôndj !!!!

 

ALAAF

V.V. De Spoeëkejaegers