Noets

 

Op zaoterdig 26 fibberwarie is d'er weer DE GROEËTE SPOEËKEJAEGERS KWIS  2022

 Veur de oetslaag en de foto's, kliktj heej naeve op de rubriek "Vastelaovundj bringe wae beej uch thoes". 

 

Vriêdig 25 fibberwarie, Jeugdvastelaovundj

Zunjig 20 fibberwarie, door-loup-resepsie Jeugdprinsepaar

De oetrooping van ut Jeugdprinsepaar heet plaatsgevonje

Alles is op film opgenoome en kintj gae via ongerstoondje link nog uns bekieke

https://youtu.be/jR1mAZJT0V4

Oetrooping Jeugdprinsepaar!

Helaas is d'r neet völ meugelik. Toch wille wae probere om d'r ein sjoeën seizoen veur de jeugd van te gaon maake. Euver ut algemein maâg d'r veur heur get mieër dan veur groeëte minse. Wae as commissie zulle eders kieër weer bekieke wat kan en maâg.

Eine jeugdprins en jeugdprinses oetroope det kan !

Wae zulle det op ein locatie in Swartbrook doon. Tot now toe moog dao allein de jeugd beej zeen. Waal gaeve wae ederein de meugelikheid om mèt te kieke via eur eige sjermke.

Gae kostj dao veur op zaoterdig 15 jannewarie om 11 minute euver 1 inlogge via un link


De Jeugdcommissie

 

Béste Spoeëkejaegers en spoeëkejaegerinnekes,

Ooze prins van 2021, Prins Spoeëk d'n Ieërste, hebbe wae op vastelaovundj-dinsdig neet mieër kinne vange.

Hae is met vaere, mantjel en scepter trök ut Krangerbos in gelaupe. Heej onger de lèste foto.

Wae hoope hum rondj de elfde van de elfdje weer te vange en d'r weer ein gewoeën spoeëk van te maake.

 

 

Ouch de klein Spoeëkejaegerkes en -jaegerinnekes hebbe heur bést gedaon.

Ze hebbe geweldjig schoeën clowntjes geknutseldj. Heej onger de resultate en priêswinnaars per laeftiêdscattegoreej.

      

      

      

Wae zeen hieël bli-j det weer völ minse de rame versiertj haaje met oos spoeëk.

Heej onger de priêswinnaars.

 

1e priês

 

2e priês

 

3e priês

Jan Lubbers bedanktj v.v. De Spoeëkejaegers veur de attentie,

un good gevöldje fruitmandj en de spoeëke-gezét.

  

Laotj ut smake Jan, en veul laesplezeer.

WAE BRINGE EIN BITJE VASTELAOVUNDJ BEEJ UCH THOES !!!

 In de linkerkolom, heej naeve, zeetj gae onger de rubriek " Vastelaovundj 2021, bringe wae beej uch thoes" nog 3 anger rubrieke:

 -          Ivo Niehe Spoeëke Show,

      kliktj heejnaeve d'r op en gae kintj dan ein aantal filmkes bekieke van Ivo Niehe dae interviews hultj, beej en met bekindje spoeëkejaegers.

-          Boônte Aovundj Archief,

      kliktj heej op en gae kintj dan nao aoj optraejes oet boônte aovundje van vreuger kieke.

 -         Anger zake,

      kliktj heej op, heej kan vanalles en nog wat koome te staon.

 Wae hoope det wae heejmét ut vastelaovundjs-geveul beej uch toch ein bitje werm kinne haoje.

   

    

    

    

 

Prinseresepsie, 16 fibberwarie 2020

    

    

    

De prinsepaare van 2020

Prins Sven 1 en prinses Petra mét hun adjudanten  

 

jeugdprins Maxim en jeugdprinses Alicia

 

  

 

 

Prinsetreffe 2019 beej c.v. De Heiknuiters in Altwieërt

Opnames beej binnekomst

https://www.facebook.com/gekke11/videos/1526886610775726/

Opname van de hieële aovundj

https://www.facebook.com/gekke11/videos/359964951268246/

Jeugdprinsetreffe 2019 beej v.v. De Krielkes in D 'indj

https://www.youtube.com/watch?v=C4wLdM__xYs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PRg4g0Bep4_U52yPZTFYOkMy26H6oqupNYwVVLq3YaafNBISWoxenK2M

Oze jeugdprins Yf, jeugdprinses Noor en heure raod woore aanwezig op ut jeugdprinsetreffe. Rondj de 51e minuut kuntj gae ut intervieuw zeen van oos hoogheden.

  

Jeugd- vastelaovundj-fieëst

 

Boorebroeloft

 

Prinseresepsie, 24 fibberwarie 2019

 

 

Boônte Aovundje

Jeugd Boôntemiddiginsjrievinge weer geopendj!


De insjrievinge veur de Jeugd Boôntemiddig zeen weer geopendj!
Gaeftj uch snel op via ut insrjievingsformulier. Det formulier es heej te downloaden. 

 

 

Funksiewisselinge

Op zaoterdig 12 jannewarie 2019 heet tiedens ut prinsebal ein veurzitters-wissel en
ein vorst-wissel plaats gevoonge.

Marc Heijmans heet de veurzittershaamer euvergedrage aan Ger Smolenaers.
Bert Steijvers heet de funktie van Vorst euvergedrage aan Marc Heijmans.

Veurzitter Ger en Vorst Marc, sûkses in eur noowe funksie.

 

 Boor zeuktj Vrouw

Weem weurtj ut nowwe 33-ste boorebroedspaar?  Kliktj links in ut menu op Boorebroeloft.
Alle filmkes zeen heej te zeen.

 2e plaats buuttekampioenschap 2019

Proficiat Henrie van Geneijgen met dien 2e plaats in ut buuttekampioenschap 2019 as Sjaak, den Weegewacht.