Programma

 

Beste vastelaovundjveerders,

Beej deeze ut programma van VV De Spoeëkejaegers veur ut koômendj vastelaovundjsezoen 2022 - 2023.


VASTELAOVUNDJSPROGRAMMA 2022 - 2023: 

 

 

Zaoterdig 12-11-2022 Opening vastelaovundj-sezoen veur leede en vreejwilligers
Zaoterdig     7-1-2023

Prinsebal, mét huldiging jubilarisse, oetroôping jeugprins en jeugdprinses,bekintjmaaking boorebroedspaar en oetroôping groeëte prins 2023

Vriêdig     3-2-2023 1e Boônte Aovundj
Zaoterdig     4-2-2023

Jeugd Boônte Middig en 2e Boônte Aovundj

Woonsdig     8-2-2023 Senioremiddig
Zunjig   12-2-2023 Prinsenresepsie 
Vriêdig   17-2-2023 Jeugd Vastelaovundj Aovundj
Zaoterdig   18-2-2023

Boorebroeloft 

Deensdig   21-2-2023 Vastelaovundjdeensdig / Optocht / Spoeëk verjaage en aafsloeting

 

  Al dees activiteite vinje plaats in "ut Spoeëkepelieës" MFA De Corneel.